GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

SmartBuild Enterprise

SmartBuild Enterprise

Giải pháp ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp

Giải pháp SmartBuild Enterprise giúp cho các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiểu qua hoạt động

SmartEOS

SmartEOS

Hệ thống SmartEOS giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

PHẦN MỀM CÔNG CỤ

SmartCE

SmartCE

SmartCE Công cụ lập hồ sơ thầu "tất cả trong một", toàn bộ hệ thống hồ sơ (dự toán, tiến độ, nguồn lực, tài chính, tài liệu) đều tích hợp trong một quá trình làm thầu; cung cấp đầy đủ các tính năng mà các phần mềm dự toán thầu cần phải có

Lập kế hoạch thi công - SmartBid

Lập kế hoạch thi công - SmartBid

Bạn không thể thực sự khởi công mà không có kế hoạch thi công. Để có một kế hoạch thi công tốt chắc chắn bạn sẽ cần SmartBid.

Smartbuild

Smartbuild

SmartBuild dành cho các nhà thầu xây dựng, với mục tiêu chính quản lý dự án trên công trường với tính năng hỗ trợ trực tiếp cho công việc hàng ngày của chỉ huy trưởng công trường và kỹ sư quản lý dự án thi công

SmartContract

SmartContract

SmartContract là công cụ đáp ứng công tác lập kế hoạch và quản lý thực hiện hợp đồng giữa ban quản lý dự án và nhà thầu, đồng thời đáp ứng nhu cầu theo dõi việc thực hiện hợp đồng xây lắp của các đơn vị cấp vốn (ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính...)