Trang chủ Tin tức Đào tạo SmartEOS tại Công ty CP tư vấn thiết kế cầu đường (TEDI-RECO)
Đào tạo SmartEOS tại Công ty CP tư vấn thiết kế cầu đường (TEDI-RECO)
Tedi-Reco

Từ ngày 14/03/2018 - đến 20/03/3018 tại Công ty CP thiết kế cầu đường Tedi-Reco, Công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp Hài Hòa ( HarmonyES) đã tiến hành Triển khai, đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin điều hành doanh nghiệp SmartEOS.

Tham gia các buổi đào tạo gồm có Ông Vũ Huy Hoàng - Giám đốc cùng toàn thể cán bộ thuộc công ty Tedi - Reco. Qua buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng SmartEOS cho cấp quản lý của Tedi-Reco, các lãnh đạo công ty Tedi-Reco đã đánh giá rất cao về tính thực tế và hiệu quả của hệ thống SmartEO.