Trang chủ Tin tức Đào tạo và trang bị phần mềm ứng dụng BIM trong quản lý dự án Vân Đồn
Đào tạo và trang bị phần mềm ứng dụng BIM trong quản lý dự án Vân Đồn
C.E.O Vân Đồn

     Vừa qua, tại văn phòng công trường Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (C.E.O Vân Đồn) đã diễn ra buổi đào tạo triển khai  và đưa “Phần mềm ứng dụng BIM trong quản lý dự án Vân Đồn” vào sử dụng.

     Trong bối cảnh thị trường xây dựng có nhiều biến động đòi hỏi các nhà thầu xây dựng phải chủ động tái cơ cấu lại hoạt động của mình nhằm nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh đảm bảo phát triển bền vững của doanh nghiệp. Mặt khác, theo Luật xây dựng sửa đổi năm 2014 có yêu cầu sử dụng mô hình hệ thống thông tin công trình (BIM-Building Infomation Modeling) trong quản lý dự án càng làm cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trở nên cấp thiết hơn.

     Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý là một quá trình phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là việc mua sắm một số thiết bị phần cứng, phần mềm mà phải gắn liền với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp do đó đòi hỏi quyết tâm lớn và sự đồng lòng cao của bộ máy lãnh đạo đồng thời lựa chọn một đối tác thực sự tin tưởng đồng hành trong suốt quá trình thực hiện. Nhận thức được điều đó, Ban lãnh đạo C.E.O Vân Đồn với sự đồng lòng và quyết tâm cao, đã tin tưởng lựa chọn Công ty TNHH Giải pháp doanh nghiệp Hài Hòa là đối tác song hành trong suốt quá trình ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý của Công ty. 

    Việc triển khai dự án cho thấy sự quyết tâm của các cấp Lãnh đạo giữa hai công ty và toàn thể các chuyên viên. Sự thành công của dự án sẽ gia tăng lợi ích cho C.E.O Vân Đồn trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý dự án đồng thời giúp Công ty có đủ điều kiện để tiếp nhận và triển khai BIM trong công tác quản lý dự án đầu tư của công ty.