Trang chủ Tin tức Hội thảo giới thiệu giải pháp Quản trị điều hành doanh nghiệp SmartEOS
Hội thảo giới thiệu giải pháp Quản trị điều hành doanh nghiệp SmartEOS
SmartEOS

SmartEOS là :

- Hệ thống điều hành doanh nghiệp đang được quan tâm và ứng dụng rộng rãi tại nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam

- Nền tảng để doanh nghiệp triển khai QLDA theo hướng BIM

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp, vào lúc 10h ngày 19/3/2018 HarmonyES vinh dự được đối tác mời tham gia hội thảo giới thiệu giải pháp Quản trị điều hành doanh nghiệp SmartEOS cho Ban lãnh đạo và các bộ phận chủ chốt liên quan, qua đó đề xuất kế hoạch triển khai cho mô hình tập đoàn và các công ty thành viên.

alt text

alt text

alt text