Trang chủ Tin tức Triển khai đào tạo Hệ thống SmartEOS và SmartHRM. Net tại Công ty TNHH NipponKoei Việt Nam
Triển khai đào tạo Hệ thống SmartEOS và SmartHRM. Net tại Công ty TNHH NipponKoei Việt Nam
NipponKoei

Triển khai đào tạo Hệ thống quản lý thông tin, điều hành doanh nghiệp SmartEOS và Quản trị nguồn nhân lực SmartHRM. Net 
Đơn vị triển khai: Công ty TNHH NipponKoei Việt Nam
Địa điểm triển khai: Tòa nhà Nippon Koei Việt Nam - 108 -110 Linh Lang - Ba Đình -Hà Nội