Trang chủ Tin tức Xây dựng và triển khai "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP" - Phúc Hưng Thịnh
Xây dựng và triển khai "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP" - Phúc Hưng Thịnh
Thống nhất thiết kế với đối tác Phúc Hưng Thịnh

Thống nhất thiết kế với đối tác Phúc Hưng Thịnh. 
Dự án: Xây dựng và triển khai "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP"
Module: PHÂN HỆ QUẢN LÝ CUNG ỨNG