Trang chủ Tầm nhìn- sứ mệnh
Tầm nhìn- sứ mệnh

 

Toàn bộ hệ thống Hài Hòa cũng như mỗi thành viên không ngừng phấn đấu để xây dựng và phát triển Hài Hòa trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt nam các giải pháp tích hợp và sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực quản lý dự án (PLM), tự động hóa thiết kế, tạo lập và khai thác cơ sở dữ liệu GIS .... trên cơ sở sáng tạo, áp dụng linh hoạt các giải pháp công nghệ tiên tiến, gắn liền với chuyên môn nghiệp vụ của khách hàng.

Qua đó, Hài Hòa tin tưởng sẽ đem lại cho khách hàng sự hài lòng, tin cậy về chất lượng sản phẩm, sự hiểu biết và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; cuộc sống phong phú về vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Khẩu hiệu công ty: Cùng Hài Hòa Phát Triển

Nhà cung cấp giải pháp CNTT hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực sau:
               - Phát triển và triển khai các ứng dụng GIS, GIS 3D trong quản lý qui hoạch đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, môi trường

               - Triển khai hệ thống PLM-ERP phục vụ quản lý dự án tại Việt Nam

               - Ứng dụng CAD/BIM trong thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật

Cung cấp dịch vụ ofshore/outsoure, gia công dữ liệu 3D, tư vấn xây dựng hệ thống thông tin …
Nghiên cứu, phát triển các công nghệ liên quan về PLM-ERP, GIS, GIS 3D, BIM …